ΝΕΡΟ

wasser Από την πολυετή εμπειρία των εργαστηρίων μας στις αναλύσεις νερών έχουν προκύψει τα ακόλουθα "πακέτα" αναλύσεων που κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη χρήση του νερού. Η ομαδοποίηση των παραμέτρων έγινε με σκοπό τη διευκόλυνση του πελάτη και δεν είναι δεσμευτική.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

wasser Η επιλογή των παραμέτρων πραγματοποιείται ανάλογα με το είδος της βιομηχανικής μονάδας (συνήθως ορίζονται στην Περιβαλλοντολογική Άδεια) ή και από ειδικές συνθήκες (π.χ. εξασθενές χρώμιο). Είμαστε στη διάθεσή σας για όποιες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις προβλεπόμενες ή και προτεινόμενες παραμέτρους. Παρατίθεται κατάλογος των δυνατοτήτων του Εργαστηρίου.

Read more: ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΕΔΑΦΟΣ

wasser Αναλύσεις - Μετρήσεις Εδάφους.                                                        

Read more: ΕΔΑΦΟΣ

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ

wasser Τo Εργαστήριo Ανάλυσης Ποιοτικού Ελέγχου Q&Q Analysis συνεργάζονται με οινολόγο.

Read more: ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ

ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

wasser Το Εργαστήριό μας μπορεί να πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό δραστικών ουσιών. Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με το σκεύασμα και τη δραστική που σας ενδιαφέρει.

Read more: ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

wasser Προκειμένου της κάλυψης του μεγαλύτερου δυνατού εύρους των παραμέτρων που σχετίζονται με τρόφιμα και των νέων αναγκών που προκύπτουν από τις διατροφικές κρίσεις (π.χ. διοξίνες, ηλιέλαιο), το Εργαστήριό μας ανέπτυξε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δοκιμών παράλληλα με συνεργασίες με Διαπιστευμένα Εργαστήρια της Ε.Ε. Παρατίθεται κατάλογος με τις δυνατότητες του Εργαστηρίου και των συνεργατών μας.

Read more: ΤΡΟΦΙΜΑ-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ