ΑΠΟΒΛΗΤΑ

wasser Η επιλογή των παραμέτρων πραγματοποιείται ανάλογα με το είδος της βιομηχανικής μονάδας (συνήθως ορίζονται στην Περιβαλλοντολογική Άδεια) ή και από ειδικές συνθήκες (π.χ. εξασθενές χρώμιο). Είμαστε στη διάθεσή σας για όποιες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις προβλεπόμενες ή και προτεινόμενες παραμέτρους. Παρατίθεται κατάλογος των δυνατοτήτων του Εργαστηρίου.

Χημικές Παράμετροι

 • Αμμωνιακά (NH4+)
 • Φωσφορικά (PO4-3)
 • Θειικά (SO4-2)
 • Κυανιούχα (CN-)
 • Φθοριούχα (F-)
 • Χαλκός (Cu)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Μόλυβδος (Pb)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Κάδμιο (Cd)
 • Υδράργυρος (Hg)
 • Νικέλιο (Ni)
 • Αρσενικό (As)
 • Βάριο (Ba)
 • Βόριο (B)
 • Χρώμιο τρισθενές (Cr+3)
 • Χρώμιο εξασθενές (Cr+6)
 • Χλωριούχα άλατα (Cl-)
 • Φθοριούχα άλατα (F-)
 • Θειούχα (H2S)
 • Θειώδη (SO3)

Μικροβιολογικές Παράμετροι

 • Coliforms
 • E. Colii

Στερεά Απόβλητα

 • Αρσενικό (As)
 • Βάριο (Ba)
 • Κάδμιο (Cd)
 • Χρώμιο ολικό (Crtot)
 • Χαλκός (Cu)
 • Υδράργυρος (Hg)
 • Μολυβδαίνιο (Mo)
 • Νικέλιο (Ni)
 • Μόλυβδος (Pb)
 • Αντιμόνιο (Sb)
 • Σελήνιο (Se)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
 • Χλωριούχα (Cl-)
 • Φθοριούχα (F-)
 • Θειικά (SO4-2)
 • Διαλελυμένος Οργανικός Άνθρακας (DOC)
 • Ολικά Διαλελυμένα Στερεά (TDS)
 • Αγωγιμότητα διαλυμάτων έκπλυσης
 • pH διαλυμάτων έκπλυσης