ΕΔΑΦΟΣ

wasser Αναλύσεις - Μετρήσεις Εδάφους.                                                        

Έλεγχος Καταλληλότητας Εδάφους για Καλλιέργιες

 • Μηχανική σύσταση
 • Μικροθρεπτικά και Μακροθρεπτικά στοιχεία
 • (Νιτρικό Άζωτο – Φώσφορος – Κάλιο - Μαγνήσιο - Ψευδάργυρος - Μαγγάνιο -
  Σίδηρος - Βόριο - Χαλκός – Υδατοκορεσμός)
 • Οργανική ουσία
 • Ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα
 • Ολικό και Ελεύθερο CaCO3

Αναλύσεις Εδαφών

Φυσικοχημικές Ιδιότητες

 • Μηχανική Ανάλυση
 • Ph
 • Οργανική Ουσία
 • Ολικό Ανθρακικό Ασβέστιο
 • Αγωγιμότητα

Διαθέσιμα Θρεπτικά Υλικά

 • Νιτρικό Άζωτο
 • Φωσφόρος
 • Κάλιο
 • Μαγνήσιο
 • Ψευδάργυρος
 • Μαγγάνιο
 • Σίδηρος
 • Βόριο
 • Χαλκός
 • Υδατοκορεσμός

Οδηγίες Προτεινόμενη Λίπανση

Έλεγχος Φύλλων Και Φυτικών Ιστών

 • Άζωτο
 • Φώσφορος
 • Κάλιο
 • Ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Ψευδάργυρος
 • Σίδηρος
 • Χαλκός
 • Μαγγάνιο
 • Βόριο
 • Νάτριο

Διαδικασίες Δειγματοληψίας

 • Επιλογή των σημείων δειγματοληψίας
 • Αν το χωράφι είναι ένα ενιαίο τμήμα (π.χ. πλαγιά ενός λόφου), τότε λαμβάνεται ένα δείγμα.
 • Αν το χωράφι απαρτίζεται από περισσότερα μέρη με οπτικώς διαφορετικά εδάφη (π.χ. πλαγιά και πεδινό τμήμα), τότε πραγματοποιείται ξεχωριστή δειγματοληψία στο κάθε τμήμα.
 • Επιλογή σημείων υποδειγματοληψίας
 • Από ένα επιλεγμένο τμήμα του χωραφιού παίρνουμε τουλάχιστον πέντε (5) υποδείγματα από πέντε διαφορετικά σημεία και τα αναμιγνύουμε, έτσι ώστε να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό ομογενοποιημένο δείγμα.
 • Αν το χωράφι έχει περίπου τετράγωνη διάταξη, τότε τα πέντε σημεία υποδειγματοληψίας λαμβάνονται σε σχήμα "πεντάρι από ζάρι" (ένα κέντρο, τέσσερα λίγο μέσα από την περίμετρο).
 • Αν το χωράφι είναι μακρόστενο, τότε διαγράφουμε μια νοητή γραμμή που το χωρίζει κατά μήκος και λαμβάνουμε πέντε υποδείγματα από σημεία σε σχήμα ζικ-ζακ.

Δεν παίρνουμε ποτέ υποδείγματα από σημεία:

 • δίπλα σε δρόμους
 • κοντά σε όχθες ποταμών, ρυακιών και ξερών ρεμάτων
 • δίπλα σε περιμετρικές λωρίδες παρακείμενων δασών ή δενδρωδών καλλιεργειών
 • δίπλα σε φράκτες και σε δενδροστοιχείες.

Δείγματα ανά καλλιέργεια

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας (π.χ. σιτηρά) → 1 δείγμα από βάθος 0-30 cm
Κηπευτικές καλλιέργειες (π.χ. μαρούλια) → 1 δείγμα από βάθος 0-30 cm
Λιβάδια και Βοσκότοποι → 1 δείγμα από βάθος 0-10 cm
Δενδρώδεις καλλιέργειες και Αμπέλια → 1 δείγμα από βάθος 0-30 cm, 1 δείγμα από βάθος 30-60 cm

Προσοχή:
Για δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια λαμβάνονται από κάθε σημείο υποδειγματοληψίας δύο διαφορετικά δείγματα. Ένα από βάθος 0-30 cm και ένα από βάθος 30-60 cm. Τα πέντε υποδείγματα που θα ληφθούν από τα δύο βάθη ομογενοποιούνται ξεχωριστά και αποστέλλονται φέροντας σχετική επισήμανση ξεχωριστά για ανάλυση.

Διαδικασία δειγματοληψίας

 • Επιλέγουμε τα πέντε σημεία υποδειγματοληψίας.
 • Απομακρύνουμε τα φυτά από το σημείο δειγματοληψίας (π.χ. τσάπα).
 • Σκάβουμε λάκκο στο απαιτούμενο βάθος.
 • Χρησιμοποιώντας φτυάρι λαμβάνουμε κάθετο τμήμα του εδάφους (π.χ. 0-30 cm) περίπου 1 Kg.
 • Αναμιγνύουμε τα πέντε υποδείγματα σε μια σακούλα.
 • Απομακρύνουμε τυχόν μεγάλες πέτρες με το χέρι.
 • Αποστέλλουμε προς ανάλυση περίπου 2 Kg ομογενοποιημένου δείγματος (απορρίψτε το υπόλοιπο).
 • Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο με τα στοιχεία του δείγματος προκειμένου να λάβετε συμβουλευτική γνωμάτευση ανά επιλεγόμενη καλλιέργεια, από τον παρακάτω σύνδεσμο.