ΝΕΡΟ

wasser Από την πολυετή εμπειρία των εργαστηρίων μας στις αναλύσεις νερών έχουν προκύψει τα ακόλουθα "πακέτα" αναλύσεων που κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη χρήση του νερού. Η ομαδοποίηση των παραμέτρων έγινε με σκοπό τη διευκόλυνση του πελάτη και δεν είναι δεσμευτική.

Βασικό πακέτο χημικής ανάλυσης ποσίμου

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Ολικά Διαλελυμένα Στερεά (T.D.S.)
 • Σκληρότητες
 • Ανθρακικά (CO3-)
 • Όξινα ανθρακικά (HCO3-)
 • Χλωριόντα (Cl-)
 • Νιτρικά (ΝΟ3-)
 • Νιτρώδη (ΝΟ2-)
 • Αμμωνιακά (ΝΗ4+)
 • Φωσφορικά (Ρ2Ο5)
 • Φθοριόντα (F-)
 • Θειικά (SO4-2)
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Κάλιο (Κ)
 • Νάτριο (Na)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χλώριο (Cl2)

Βασικό πακέτο μικροβιολογικής ανάλυσης ποσίμου

 • Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22oC και στους 36oC
 • Enterococci
 • Coliforms
 • E. Coli
 • Clostridium perfringens
 • Pseudomonas aeruginosa

Πακέτο ποτιστικού νερού

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Σκληρότητες
 • Θειικά (SO4-2)
 • Ανθρακικά (CO3-)
 • Όξινα ανθρακικά (HCO3-)
 • Χλωριόντα (Cl-)
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Κάλιο (Κ)
 • Νάτριο (Na)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Βόριο (Β)

Πακέτο νερού πισίνας

 • pH
 • Θερμοκρασία
 • Διαύγεια
 • Υπολ.χλώριο
 • Νιτρικά
 • Νιτρώδη
 • Ψευδομονάδα
 • Αλκαλικότητα
 • Ελεύθερο Χλώριο (Cl2)
 • Ο.Μ.Χ 37οC /48 ώρες ή κοινά αερόβια βακτήρια
 • Total Coliforms
 • E. Coli
 • Enterococci

Πακέτο νερού για παρασκευή σκυροδέματος

 • Ολική οξύτητα
 • Ολική Αλκαλικότητα
 • Ανόργανα Στερεά
 • Θειικά Άλατα
 • Χλωριούχα Άλατα
 • Υπερμαγγανικό Κάλιο
 • Λιπαρά και Σάκχαρα

Πακέτο νερού που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία αντίστροφης ώσμωσης

 • pH
 • Αμμωνιακά (ΝΗ4+)
 • Κάλιο (Κ)
 • Νάτριο (Na)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Βάριο (Βa)
 • Στρόντιο (Sr)
 • Σίδηρος ολικός (Fe)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Ανθρακικά (CO3-)
 • Όξινα ανθρακικά (HCO3-)
 • Νιτρικά (ΝΟ3-)
 • Χλωριόντα (Cl-)
 • Φθοριόντα (F-)
 • Θειικά (SO4-2)
 • Βόριο (Β)
 • Πυριτικά ολικά (SiO2)
 • Ολικός Οργανικός Άνθρακας (T.O.C.)
 • B.O.D.
 • C.O.D.
 • Θολερότητα
 • Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα
 • στους 22oC και στους 36oC

Βαρέα μέταλλα

 • Άργυρος (Ag)
 • Αργίλιο (Al)
 • Αρσενικό (As)
 • Βάριο (Βa)
 • Κάδμιο (Cd)
 • Χρώμιο ολικό (Crtot)
 • Χρώμιο εξασθενές (Cr+6)
 • Κοβάλτιο (Co)
 • Νικέλιο (Ni)
 • Μόλυβδος (Pb)
 • Αντιμόνιο (Sb)
 • Σελήνιο (Se)
 • Υδράργυρος (Hg)
 • Στρόντιο (Sr)

Τοξικές Οργανικές Παράμετροι

 • Αλογονωμένοι διαλύτες – παράγωγα χλωρίωσης του νερού (8 ουσίες)
 • Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων (147 δραστικές ουσίες)
 • Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες – PAHs (5 ή 16 ουσίες)
 • Φαινόλες (7 ουσίες)
 • Πτητικές Αρωματικές Ενώσεις – ΒΤΕΧs (7 ουσίες)
 • PCBs & PCTs (19 ουσίες)
 • Ακρυλαμίδιο
 • Επιχλωρυδρίνη
 • Διοξίνες
 • Πλαστικοποιητές: φθαλικός δι-εστέρας (phthalates esters),δισφαινόλη Α (bisphenol A)

Λοιπές Μικροβιολογικές Παράμετροι

 • Salmonella
 • Legionella

Διαδικασίες Δειγματοληψίας Χημικής Ανάλυσης

Γενικές Οδηγίες

 • Αγοράστε μια φιάλη εμφιαλωμένου νερού του 1,5 L.
 • Αδειάστε το περιεχόμενο.
 • Αφήστε το νερό να τρέξει για 5 λεπτά.
 • Ξεπλύνετε τη φιάλη τρεις φορές με το νερό προς ανάλυση.
 • Γεμίστε τη φιάλη μέχρις υπερχείλισης, αφήνοντας το μικρότερο δυνατό όγκο αέρα.
 • Σφραγίστε καλά τη φιάλη.
 • Μεταφέρετε το δείγμα εντός 24ώρου στο εργαστήριο με τη χρήση φορητού ψυγείου με παγοκύστες. Το δείγμα μπορεί επίσης να φυλαχθεί (max. 24 ώρες) στη συντήρηση κοινού οικιακού ψυγείου (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ).

Ειδικές Οδηγίες

 • Αν το νερό προέρχεται από νέα γεώτρηση, αφήστε τη γεώτρηση να δουλέψει περιοδικά για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Τα έλαια λίπανσης (σαπουνέλαια) του γεωτρύπανου παρουσιάζουν σημαντικές παρεμβολές σε μεγάλο αριθμό παραμέτρων.
 • Ιδανικό σημείο δειγματοληψίας είναι το σημείο πόσης του νερού. Αν δηλαδή υπάρχει η διάταξη γεώτρηση – δεξαμενή – βρύση, το δείγμα συλλέγεται από τη βρύση έτσι ώστε να προκύψουν στοιχεία για την κατάσταση του δικτύου σωληνώσεων.
 • Αν το δίκτυο ύδρευσης είναι καινούργιο, πριν συλλέξετε το δείγμα αφήστε τις βρύσες να δουλέψουν περιοδικά για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Τα νέα δίκτυα ύδρευσης παρουσιάζουν πολύ αυξημένες τιμές στα μέταλλα που σχετίζονται με τις σωληνώσεις και που μειώνονται σταδιακά με τη χρήση.
 • Αν η βρύση που επιλέχθηκε ως σημείο δειγματοληψίας διαθέτει σήτα, αφαιρέστε την πριν την ανοίξετε και αφήσετε το νερό να τρέξει.

Διαδικασίες Δειγματοληψίας Μικροβιολογικής Ανάλυσης

Γενικές Οδηγίες

 • Αγοράστε από φαρμακείο έναν ουροσυλλέκτη 24ώρου (2-2,5 L).
 • Αφήστε το νερό να τρέξει για 5 λεπτά.

Γεμίστε τον ουροσυλλέκτη προσέχοντας ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

 • ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ.
 • ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (π.χ. ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ).
 • ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ (ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΙΡΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.
 • Σφραγίστε καλά το πώμα.
 • Μεταφέρετε το δείγμα εντός 24ώρου στο εργαστήριο με τη χρήση φορητού ψυγείου με παγοκύστες. Το δείγμα μπορεί επίσης να φυλαχθεί (max. 24 ώρες) στη συντήρηση κοινού οικιακού ψυγείου (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ).

Ειδικές Οδηγίες

Μη συλλέγετε δείγματα για μικροβιολογική εξέταση από σημεία πόσης που δεν χρησιμοποιούνται τακτικά ή σχεδόν ποτέ.
Αν η βρύση που επιλέχθηκε ως σημείο δειγματοληψίας διαθέτει σήτα, αφαιρέστε την πριν την ανοίξετε και αφήσετε το νερό να τρέξει.
Αν υπάρχουν υποψίες επιμόλυνσης του νερού από το σημείο δειγματοληψίας, χρησιμοποιείστε καθαρό (λευκό) οινόπνευμα, ξεπλύνετε την περιοχή του σημείου αφήνοντας πέντε λεπτά να εξατμιστεί το οινόπνευμα και συλλέξτε το δείγμα.