ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ

wasser Τo Εργαστήριo Ανάλυσης Ποιοτικού Ελέγχου Q&Q Analysis συνεργάζονται με οινολόγο.

Οινόπνευμα ποτοποιίας

 • Αλκοολικός τίτλος
 • Προφίλ αλκοολών
 • Προφίλ αλδεϋδών
 • Προφίλ κετονών
 • Προφίλ εστέρων
 • Φουρφουράλη
 • Οξικό οξύ
 • Πτητικές αζωτούχες ενώσεις
 • UV-scan
 • Φθαλικοί εστέρες

Αποστάγματα

 • Αλκοολικός τίτλος
 • Προφίλ αλκοολών
 • Προφίλ αλδεϋδών
 • Προφίλ κετονών
 • Προφίλ εστέρων
 • Οξικό οξύ
 • Έλεγχος νοθείας
 • Φθαλικοί εστέρες

Κρασιά

 • Βαρέα μέταλλα
 • Ισταμίνη
 • Βιταμίνη C
 • Προφίλ αλκοολών
 • Προφίλ αλδεϋδών
 • Προφίλ κετονών
 • Προφίλ εστέρων
 • Οξικό οξύ
 • Κιτρικό οξύ
 • Σορβικό οξύ
 • Θειώδες οξύ

Αναλύσεις σε Κρασί

 • Βαθμοί Baume
 • Αλκοολικός τίτλος
 • Προσδιορισμός ενεργής οξύτητας (PH)
 • Προσδιορισμός ολικής οξύτητας
 • Προσδιορισμός πτητικής οξύτητας
 • Μηλικό οξύ
 • Γαλακτικό οξύ
 • Προσδιορισμός ολικού θειώδους
 • Προσδιορισμός ελεύθερου θειώδους
 • Προσδιορισμός σορβικού οξέος
 • Προσδιορισμός σακχάρων
 • Χαλκός
 • Σίδηρος
 • Δοκιμή  αποσιδήρωσης
 • Δοκιμή διαύγασης
 • Τεστ προσθήκης μπετονίτη
 • Μικροβιακός έλεγχος
 • Ένταση / απόχρωση
 • Δείκτης φαινολικών ουσιών
 • Τεστ πρωτεινικής σταθεροποίησης
 • έλεγχος τρυγικής σταθεροποίησης
 • προσδιορισμός βαρέων μετάλλων (Cd,Pb,Hg,Cr,Ni,As,Sn)
 • προσδιορισμός τοξινών (aflatoxin B1,B2,G1,G2 και ochratoxin A)
 • προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων
 • άλλες εξειδικευμένες δοκιμές μετά από απαίτηση
 • εδαφολογική ανάλυση και φυλλοδιάγνωση σε καλλιέργεια αμπελιού