ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Παθογόνοι Μικροοργανισμοί Στα Τρόφιμα

Τα τροφιμογενή νοσήματα προκαλούνται κυρίως από μικρόβια που έχουν επιμολύνει τα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Βασικές αιτίες των νοσημάτων αυτών είναι η μη τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής,το ανεπαρκές μαγείρεμα,η μη τήρηση ορθών πρακτικών παραγωγής τροφίμων.

Read more: ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ

Για να εκτιμήσουμε τη γονιμότητα του αγρού μας, εφαρμόζουμε μεθόδους που μας δείχνουν τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος ,όπως είναι η ανάλυση εδάφους, που προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες γι΄αυτή και συνεπώς της σωστής (ορθολογικής ) λίπανσης των καλλιεργειών.

Read more: ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ

ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Επηρεάζεται και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι κυριότεροι είναι:

  • Παράγοντες φυτείας: υποκείμενο, ποικιλία, ηλικία, σχήμα διαμόρφωσης.
  • Εδαφικοί παράγοντες: ποσότητες θρεπτικών στοιχείων και τι ποσοστό είναι διαθέσιμο στα κρίσιμα σημεία ανάπτυξης των φυτών.
  • Παράγοντες περιοχής: βροχή , θερμοκρασία.

    Read more: ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ

Το κρασί ,το δώρο του Διόνυσου, είναι συνυφασμένο με αρκετές εκδηλώσεις του λαού μας. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί γλέντι , χαρά ,αλλά και λύπη χωρίς τη συντροφιά του κρασιού. Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι είναι από τις λίγες απολαύσεις που έχουν απομείνει στη ζωή μας.

Read more: ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

«Παρθένο ελαιόλαδο είναι το ελαιόλαδο που λαμβάνεται από τον καρπό της ελιάς αποκλειστικά και μόνο με μηχανικά ή άλλα φυσικά μέσα και κάτω από συνθήκες κυρίως συνθήκες κυρίως συνθήκες θέρμανσης που δεν οδηγούν σε αλλαγές στο έλαιο και τι οποίο δεν έχει υποβληθεί σε καμία άλλη μεταχείριση εκτός από πλύσιμο, διαχωρισμό, φυγοκέντρηση και διήθηση.»

Read more: ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ