ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Επηρεάζεται και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι κυριότεροι είναι:

 • Παράγοντες φυτείας: υποκείμενο, ποικιλία, ηλικία, σχήμα διαμόρφωσης.
 • Εδαφικοί παράγοντες: ποσότητες θρεπτικών στοιχείων και τι ποσοστό είναι διαθέσιμο στα κρίσιμα σημεία ανάπτυξης των φυτών.
 • Παράγοντες περιοχής: βροχή , θερμοκρασία.

Η σωστή λίπανση στηρίζεται:

 • Στα στοιχεία ανάλυσης του εδάφους.
 • Στις επίσημες προτάσεις λίπανσης για την περιοχή.
 • Στη θρεπτική κατάσταση του αμπελώνα.(από παρατήρηση και φυλλοδιάγνωση).

Ποσότητες Θρεπτικών που αφαιρεί το αμπέλι για το έδαφος κάθε χρόνο

Για κανονική ανάπτυξη και καρποφορία

μακροστοιχεία ιχνοστοιχεία
άζωτο ( N ) 17 Kg/στρ. σίδηρος ( Fe ) 50-70 gr/στρ.
κάλλιο ( K2O ) 22 Kg/στρ. ψευδάργυρος ( Zn ) 10-20 gr/στρ.
φώσφορος ( P2O5 ) 6 Kg/στρ. αγγάνιο ( Mn ) 8-16 gr/στρ.
φώσφορος ( P2O5 ) 6 Kg/στρ. αγγάνιο ( Mn ) 8-16 gr/στρ.
μαγνήσιο ( MgO ) 6 Kg/στρ. βόριο ( B ) 8-15 gr/στρ.


Γενική Οδηγία

Το αμπέλι κάθε χρόνο χρειάζεται λίπανση. Αυτή κυμαίνεται για κάθε αμπελώνα. Ένας γενικός κανόνας είναι:

Άζωτο 15-20 μονάδες/στρ. Φώσφορος 6-8 μονάδες/στρ.
κάλιο 18-20 μονάδες/στρ. μαγνήσιο 6-8 μονάδες/στρ.
 • ( Ν ) Οι απαιτήσεις του αμπελιού σε άζωτο είναι μεγάλες κατά την ανάπτυξη των νέων βλαστών και κατά τον σχηματισμό των ραγών μετά την καρπόδεση. Κατά την ωρίμανση δεν θα πρέπει να υπάρχει πολύ διαθέσιμο άζωτο στα πρέμνα γιατί νερουλιάζει η ράγα. Το 75% της συνολικής ποσότητας του αζώτου που έχει ανάγκη το αμπέλι απορροφάται από την έναρξη της βλάστησης έως και την άνθηση. Κατά την περίοδο του χειμώνα απορροφάται μόνο το 6%. Τα αμμωνιακά λιπάσματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο και αρκετό νερό για να δώσουν διαθέσιμο άζωτο στα φυτά. Τα νιτρικά λιπάσματα ενεργούν πολύ γρηγορότερα, αλλά ξεπλένονται εύκολα από τις πολλές βροχοπτώσεις.
 • ( P ) Η απορρόφηση του φωσφόρου είναι πολύ μεγάλη 90 % από την έναρξη της βλάστησης έως την πλήρη άνθηση. Ο φώσφορος είναι απαραίτητος στα νεαρά αμπέλια και η εφαρμογή του καλό θα είναι να γίνεται όπως του καλίου που ακολουθεί.
 • ( Κ ) Το 70% της συνολικής ποσότητας καλίου απορροφάται αμέσως μετά την άνθηση και για 3 εβδομάδες. Για ποιοτικά σταφύλια η χορήγηση με υδρολίπανση ή διαφυλλικά υδατοδιαλυτών λιπασμάτων σε συνδιασμό με τη βασική λίπανση πρέπει να είναι σε αναλογία Ν: Κ = 1: 3 Καλό είναι η βασική λίπανση να τοποθετείται ανάμεσα στις γραμμές φύτευσης σε βάθος 20 εκ. κατά τον Ιανουάριο στα βαριά εδάφη και κατά το τέλος Φεβρουαρίου στα ελαφρότερα.

Με τη διαφυλλική λίπανση επιτυνχάνουμε:

 • Άμεση αντιμετώπιση των τροφοπενιών.
 • Αντιμετώπιση των καταστάσεων στρές.
 • Υποβοήθηση τήρησης σωστών αναλογιών μακροστοιχείων.
  1 : 1 : 1 1 : 0,2 : 2 1 : 0,3 : 3
 • Προάγεται η πρωιμότητα, χρώμα, σάκχαρα και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά με εφαρμογή ειδικών σκευασμάτων πολυζαχαριτών, ουρονικών οξέων και ιχνοστοιχείων.

Συνιστώμενος χρόνος εφαρμογής διαφυλλικής Λίπανσης:

 • ( Κ ) κατά το στάδιο της έντονης ανάπτυξης των ραγών.
 • ( P ) η εφαρμογή λιπασμάτων γίνεται μαζί με ρυθμιστές ανάπτυξης (γιβεριλλικό οξύ,κυτοκινίνες κ.λ.π.) που συντελούν στην αύξηση της παραγωγής,πρωιμότητα και χρώμα.
 • ( Mg ) από την έναρξη έντονης ανάπτυξης ραγών μέχρι έναρξη ωρίμανσης.
 • ( Fe ) πριν την άνθηση και μετά την καρπόδεση.
 • ( Β ) κατά την άνθηση και στο στάδιο έντονης ανάπτυξης των ραγών.
 • ( Zn ) από την άνθηση μέχρι και την καρπόδεση.