ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ

Για να εκτιμήσουμε τη γονιμότητα του αγρού μας, εφαρμόζουμε μεθόδους που μας δείχνουν τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος ,όπως είναι η ανάλυση εδάφους, που προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες γι΄αυτή και συνεπώς της σωστής (ορθολογικής ) λίπανσης των καλλιεργειών.

Η γονιμότητα των εδαφών είναι διαφορετική και η αποκοδόμηση των θρεπτικών στοιχείων δίνει την ποικιλία στα εδάφη.

Τη διαδικασία της ανάλυσης του εδάφους τη διακρίνουμε στα εξής βήματα :

  • Δειγματοληψία
  • Eργαστηριακές Αναλύσεις
  • Eρμηνεία Αποτελεσμάτων
  • Συστάσεις για ορθολογική λίπανση καλλιέργειας.

Δειγματοληψία εδάφους είναι το βασικότερο κομμάτι για μια σωστή ανάλυση.

Το έδαφος χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανομοιομορφία και μεταβάλλεται από θέση σε θέση. Χωρίζουμε τον αγρό μας σε ομοιόμορφα (κατά το δυνατό ) τεμάχια μέχρι 20 στρέμματα ,και παίρνουμε από διάφορα σημεία δείγματα και τα αναμειγνύουμε, ώστε να προκύψει ένα σύνθετο δείγμα για ανάλυση.

Οι Εργαστηριακές Αναλύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

Τη μηχανική σύσταση του εδάφους, το ph, τη ποσότητα της οργανικής ουσίας ,την ηλεκτρική αγωγιμότητα τη ποσότητα των ελευθέρων ανθρακικών αλάτων. Τα βασικά στοιχεία (μακροστοιχεία και μικροστοιχεία): άζωτο (ολικό, αμμωνιακό ,νιτρικό), φώσφορο, κάλιο ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, μαγγάνιο, βόριο.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων και σύσταση λίπανσης.

Λαμβάνεται υπόψη το είδος της καλλιέργειας, οι εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες και το ύψος της παραγωγής.

Η φυλλοδιάγνωση είναι η χημική ανάλυση φυτικών ιστών, από την οποία γνωρίζουμε τη θρεπτική κατάσταση των φυτών. Δηλαδή εκφράζει την ικανότητα του εδάφους να δίνει στο φυτό τα θρεπτικά συστατικά, που είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Χρησιμοποιούμε το φύλλο που έχει μόλις πρόσφατα φτάσει στο μέγιστο μέγεθος και το μίσχο του.

Η αλληλεπίδραση των στοιχείων μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες ανισορροπίες στη θρέψη των φυτών ,οπότε συνεπάγεται τροφοπενίες. Εχουμε μεταξύ των περισσοτέρων στοιχείων σχέσεις  ανταγωνισμού  ,οπότε   εξετάζουμε  την αναλογία N : P : K σε κάθε καλλιέργεια.

Κάθε καλλιέργεια έχει διαφορετικές απαιτήσεις σε λιπαντικά στοιχεία. Η αξία ενός λιπάσματος εξαρτάται από τη ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που περιέχει, από το βαθμό αφομοίωσής τους και διαλυτότητάς του και από την ύπαρξη ή όχι ιχνοστοιχείων. Η τεχνολογία του λιπάσματος παίζει σημαντικό ρόλο στην απορροφητικότητά του από τις ρίζες του φυτού ή του δέντρου μας.