Υπηρεσιες

Το εργαστήριo μας το οποίο βρίσκετε επί των οδών Μικρασιατών 67 και Κουντουριώτου στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους έκτασης 360 τ.μ.

Διαθέτει εργαστήρια:

  • Χημικών δοκιμών
  • Μικροβιολογικών δοκιμών
  • Γαλακτοκομικών δοκιμών
  • Εδαφολογικών δοκιμών


Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την:

  • Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ISO22000(HACCP)
  • Έκδοση Περιβαλλοντικών Μελετών
  • Συμμόρρφωση με την νομοθεσία

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 487/4.10.2000 ΦΕΚ 1219, οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να εφαρμόζουν κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και το σύστημα HACCP) (διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων) και παράλληλα πρέπει να εφαρμόζουν συνεχείς αυτοελέγχους για να επιβεβαιώνουν την σωστή εφαρμογή και τήρησή τους.

To εργαστήριο με την ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία που έχει βοηθά σημαντικά τις επιχειρήσεις τροφίμων αναλαμβάνοντας την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων:

  • στις απαιτήσεις του συστήματος ISO,
  • σε Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής.