Εκπαίδευση Προσωπικού

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-082007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 δημιουργείται η υποχρέωση όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας μας, που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων, σε  όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα  υγιεινής και ασφάλειας.

ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Προσωπικό Επιχειρήσεων που παράγουν, διακινούν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και τη ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Με την επιτυχή περάτωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδίδονται από τον Φορέα ΆΜΕΣΑ προσωρινές Βεβαιώσεις Παρακολούθησης  Εκπαιδευτικού Προγράμματος 1, οι οποίες δεν θα αντικαθιστούν ούτε υποκαθιστούν την επίσημη Βεβαίωση την οποία και θα εκδίδει ο ΕΦΕΤ και θα αποστέλλει απευθείας στους δικαιούχους μετά από επιτυχή περάτωση προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις).Οι εξετάσεις, σύμφωνα με την 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007, θα γίνονται σε χρόνο και σημεία που θα καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το εκπαιδευτικό Τμήμα του Εργαστηρίου μας υλοποίει  εκπαιδευτικά σεμινάρια  10 ωρών (ΕΠΙΠΕΔΟ 1) και 20 ωρών (ΕΠΙΠΕΔΟ 2) σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία του ΕΦΕΤ και εκπαιδευτές από το επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ αλλά και με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

Είμαστε στην διάθεσή σας  για περαιτέρω πληροφορίες και για να σας ενημερώσουμε για τις ημερομηνίες διεξαγωγής και το κόστος προγραμμάτων στα τηλέφωνα 2421034119 & 6974109828

Σας Ευχαριστούμε

Για την Q-Q Analysis

Εβίνα Παπαρίζου

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης