ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Κατ' έφεση εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
  • Υποστήριξη σε νομικά θέματα και δικαστικές διεκδικήσεις
  • Δειγματοληψίες (στερεά, υγρά και αέρια δείγματα)
  • Πραγματογνωμοσύνες (π.χ. καταστροφή ή ζημίες προϊόντων, αστοχία υλικών, κλπ.)